Organisasjon   Sak Poeng   1. kjøring Motregning 1 2. kjøring 1. fordeling 50 % 1. utbetaling SumTypeAkt 1. kjøring Tilskudd 2. utbetaling gjentatt uten formel vchNavn vchForetaksnr vchAdresse vchPostnr vchPoststed vchKontonr vchAar vchSak
2007         1 566,3031   1 951,0520         2 182,36561                      
AFS AFS Norge Internasjonal Utveksling                                                                   06/26466 26   40 724   50 727 50 727 25 364 25 364 26 56 742 56 742 31 378 31 585 AFS Norge Internasjonal Utveksling                                                                   960 546 091 Postboks 530 Sentrum                                                                                 0105                                               OSLO                                                                                                 7058 05 24700 2007 06/26466
AUF Arbeidernes Ungdomsfylking                                                                           06/26468 7   10 964   13 657 13 657 6 829 6 829 7 15 277 15 277 8 448 8 504 Arbeidernes Ungdomsfylking                                                                           950132388 Postboks 8863 Youngstorget                                                                           0028                                               OSLO                                                                                                 9001 07 05109 2007 06/26468
BURG Barne- og Ungdomsrevmatikergruppe                                                                    06/26469 1   1 566   1 951 1 951 976 976 1 2 182 2 182 1 207 1 215 Barne- og Ungdomsrevmatikergruppe                                                                    945457546 Postboks 2653 Solli                                                                                  0203                                               OSLO                                                                                                 7035 05 24191 2007 06/26469
CISV CISV Norge Internasjonale barneleire                                                                 06/26470 648   1 014 964   560 000 560 000 280 000 280 000 643 600 000 600 000 320 000 320 000 CISV Norge Internasjonale barneleire                                                                 971489472 Schweigaardsgt. 34 E                                                                                 0191                                               OSLO                                                                                                 0814 51 83066 2007 06/26470
EU Europeisk Ungdom                                                                                     06/26474 50   78 315   97 553 97 553 48 776 48 776 50 109 118 109 118 60 342 60 740 Europeisk Ungdom                                                                                     948 001 632 Fredensborgveien 6                                                                                   0177                                               OSLO                                                                                                 6030 05 19779 2007 06/26474
FAbU Frelsesarmeens Barn og Unge                                                                          06/26476 77   120 605   150 231 150 231 75 116 75 116 77 168 042 168 042 93 539 93 539 Frelsesarmeens Barn og Unge                                                                          938498318 Postboks 6866 St.Olavs pl.                                                                           0130                                               OSLO                                                                                                 3000 15 07334 2007 06/26476
FRAM Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon                                                      06/26475 54   84 580   105 357 105 357 52 678 52 678 54 117 848 117 848 65 169 65 599 Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon                                                      971434775 Youngsgate 11                                                                                        0181                                               OSLO                                                                                                 9001 07 07896 2007 06/26475
JUV JUVENTE                                                                                              06/26477 11   17 229   21 462 21 462 10 731 10 731 11 24 006 24 006 13 275 13 363 JUVENTE                                                                                              866968462 Postboks 8908 Youngstorget                                                                           0028                                               OSLO                                                                                                 7023 05 26239 2007 06/26477
KFUK-M Norges KFUK-KFUM-speidere                                                                            06/26484 84   131 569   163 888 163 888 81 944 81 944 84 183 319 183 319 101 375 102 043 Norges KFUK-KFUM-speidere                                                                            971274018 Postboks 6810 St. Olavs Plass                                                                        0130                                               Oslo                                                                                                 3000 16 88487 2007 06/26484
Krfu Kristelig Folkepartis Ungdom                                                                         06/26478 25   39 158   48 776 48 776 24 388 24 388 25 54 559 54 559 30 171 30 370 Kristelig Folkepartis Ungdom                                                                         975032604 Postboks 478 Sentrum                                                                                 0105                                               OSLO                                                                                                 8200 01 01830 2007 06/26478
KRIK Kristen Idrettskontakt                                                                               06/26480 45   70 484   87 797 87 797 43 899 43 899 45 98 206 98 206 54 308 54 666 Kristen Idrettskontakt                                                                               970534490 Postboks 3822 Ullevål Stadion                                                                        0805                                               OSLO                                                                                                 3000 17 12256 2007 06/26480
N KFUK-M Norges KFUK-KFUM                                                                                     06/26483 96   150 365   187 301 187 301 93 650 93 650 96 209 507 209 507 115 857 116 621 Norges KFUK-KFUM                                                                                     957914330 PB 6814 St.Olavs pl.                                                                                 0130                                               OSLO                                                                                                 3000 17 08100 2007 06/26483
N&U Natur og Ungdom                                                                                      06/32037 33   51 688 7 676 64 385 64 385 32 192 24 516 33 72 018 72 018 39 826 40 088 Natur og Ungdom                                                                                      970261451 Postboks 4783 Sofienberg                                                                             0506                                               OSLO                                                                                                 5010 05 05492 2007 06/32037
N4H 4H Norge                                                                                             06/26464 16   25 061   31 217 31 217 15 608 15 608 16 34 918 34 918 19 436 19 436 4H Norge                                                                                             943838240 PB 113 Hellerud                                                                                      2026                                               SKJETTEN                                                                                             1310 16 62459 2007 06/26464
NBU Norges Bygdeungdomslag                                                                               06/26481 6   9 398   11 706 11 706 5 853 5 853 6 13 094 13 094 7 241 7 289 Norges Bygdeungdomslag                                                                               958968310 PB 9377 Grønland                                                                                     0135                                               OSLO                                                                                                 8101 06 10605 2007 06/26481
NBUF Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund                                                           06/26490 85   133 136   165 839 165 839 82 920 82 920 85 185 501 185 501 102 581 103 258 Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund                                                           971258918 Michelets vei 62                                                                                     1368                                               Stabekk                                                                                              3000 15 13342 2007 06/26490
NDF Døve Norges Døveforbund                                                                                   06/26482 5   7 832   9 755 9 755 4 878 4 878 5 10 912 10 912 6 034 6 074 Norges Døveforbund                                                                                   974252708 Grensen 9                                                                                            0159                                               Oslo                                                                                                 8200 01 77004 2007 06/26482
NEFU Norsk Epilepsiforbunds Ungdom                                                                        06/26488 2   3 133   3 902 3 902 1 951 1 951 2 4 365 4 365 2 414 2 430 Norsk Epilepsiforbunds Ungdom                                                                        985 454 906 Karl Johansgt. 7                                                                                     0154                                               OSLO                                                                                                 0530 04 00010 2007 06/26488
NF Norsk Folkehjelp                                                                                     06/26489 29   45 423 3 838 56 581 56 581 28 290 24 452 29 63 289 63 289 34 998 35 229 Norsk Folkehjelp                                                                                     871033552 PB 8844  Youngstorget                                                                                0028                                               OSLO                                                                                                 9001 07 05133 2007 06/26489
NKSS Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag                                                        06/26485 14   21 928   27 315 27 315 13 657 13 657 14 30 553 30 553 16 896 17 007 Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag                                                        971524650 PB 6707 St. Olavs pl.                                                                                0130                                               OSLO                                                                                                 3000 14 78296 2007 06/26485
NMS-U Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon                                             06/26473 9   14 097   17 559 17 559 8 780 8 780 9 19 641 19 641 10 934 10 934 Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon                                             940325501 Postboks 226 Sentrum                                                                                 4001                                               STAVANGER                                                                                            8220 02 85030 2007 06/26473
NMU-mi Det Norske Misjonsforbunds Ungdom                                                                    06/26472 189   296 031   368 749 368 749 184 374 184 374 152 331 720 331 720 147 345 139 831 Det Norske Misjonsforbunds Ungdom                                                                    970545204 Christian Kroghsgt. 34                                                                               0186                                               OSLO                                                                                                 3000 15 09000 2007 06/26472
NSF Norges speiderforbund                                                                                06/26486 34   53 254   66 336 66 336 33 168 33 168 32 69 836 69 836 36 668 36 911 Norges speiderforbund                                                                                954877841 Øvre Vollgt. 9                                                                                       0158                                               OSLO                                                                                                 8101 05 48195 2007 06/26486
NUK Norges Unge Katolikker                                                                               06/26487 103   161 329   200 958 200 958 100 479 100 479 103 224 784 224 784 125 125 125 125 Norges Unge Katolikker                                                                               971494425 Akersveien 16 A                                                                                      0552                                               OSLO                                                                                                 3000 16 91399 2007 06/26487
NyG Ny Generasjon                                                                                        06/26492 33   51 688   64 385 64 385 32 192 32 192 23 50 194 50 194 18 125 18 125 Ny Generasjon                                                                                        977260469 Postboks 228                                                                                         4306                                               Sandnes                                                                                              7874 05 34423 2007 06/26492
PBU Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg                                                                06/26493 2   3 133   3 902 3 902 1 951 1 951 2 4 365 4 365 2 414 2 430 Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg                                                                971284684 Postboks 2 Tveita                                                                                    0617                                               OSLO                                                                                                 3000 16 10674 2007 06/26493
SOS-R SOS Rasisme                                                                                          06/26494 39   61 086   76 091 76 091 38 046 38 046 39 85 112 85 112 47 067 47 377 SOS Rasisme                                                                                          971024135 Postboks 297                                                                                         5501                                               HAUGESUND                                                                                            7874 05 34644 2007 06/26494
UHL Unge Høyres Landsforbund                                                                             06/26497 9   14 097   17 559 17 559 8 780 8 780 9 19 641 19 641 10 934 10 934 Unge Høyres Landsforbund                                                                             983555225 Postboks 1352 Vika                                                                                   0113                                               OSLO                                                                                                 6024 05 03843 2007 06/26497
UNOF De Unges Orkesterforbund                                                                             06/26471 11   17 229   21 462 21 462 10 731 10 731 11 24 006 24 006 13 275 13 363 De Unges Orkesterforbund                                                                             971518693 Postboks 440 Sentrum                                                                                 0103                                               Oslo                                                                                                 1594 25 87942 2007 06/26471
USF Ungdommens Sjakkforbund                                                                              06/26496 59   92 412   115 112 115 112 57 556 57 556 59 128 760 128 760 71 204 71 673 Ungdommens Sjakkforbund                                                                              971286466 Frennings vei 3                                                                                      0588                                               OSLO                                                                                                 9365 05 88884 2007 06/26496
                            1 607 584                  
                                               
                                               
                                               
                            1 607 584