Grunnstøtte til internasjonalt arbeid 2006                                                      
                                         
Organisasjon Adresse Postnummer og sted   Saksnr Kontonr Ant akt A-delt B-delt AntDelt Poeng A Poeng B Poeng A+B 1. kjøring Motregning 1 2. kjøring 1. fordeling 50 % Til utbetaling Tilskudd Motregning 2. utbetaling ID vchForetaksnr vchAar vchBrevKommentar
ACTA ACTA - Barn og Unge i Normisjon                                                                      Postboks 9219 Grønland                                                                               0134                                               Oslo                                                                                                 05/10568 3000 15 06877 1 64 0 64 64 0 64 100 301   114 849 kr 114 849 57 425 57 425 kr 122 806   65 381   ACTA 983596428   2006    
AFS AFS Norge Internasjonal Utveksling                                                                   Postboks 530 Sentrum                                                                                 0105                                               OSLO                                                                                                 05/10569 7058 05 24700 11 19 5 24 19 15 34 53 285   61 014 kr 61 014 30 507 30 507 kr 65 241   34 734   AFS 960 546 091   2006    
AUF Arbeidernes Ungdomsfylking                                                                           Postboks 8863 Youngstorget                                                                           0028                                               OSLO                                                                                                 05/10570 9001 07 05109 5 20 2 22 20 6 26 40 747 44 633 46 658 kr 46 658 23 329 2 025 kr 49 890 44 633 3 232   AUF 950132388   2006 AUF godkjennes med 20 A-deltakere og 2 B-deltakere. AUF trekkes for
aktivitetene ”Fylkeslagslederkonferanse” og ”Sentralstyresamling” pga aktivitetenes manglende internasjonale karakter, jf. forskriftens § 22, kontrollrapport for tilskuddsåret 2005, og brev fra Barne- og likestillingsdepartementet av 20. desember 2005.
 
BURG Barne- og Ungdomsrevmatikergruppen                                                                   Postboks 2653 Solli                                                                                  0203                                               OSLO                                                                                                 05/10571 7035 05 24191 3 3 0 3 3 0 3 4 702   5 384 kr 5 384 2 692 2 692 kr 5 757   3 065   BURG 945457546   2006    
CISV CISV Norge Internasjonale barneleire                                                                 Schweigaardsgt. 34 E                                                                                 0191                                               OSLO                                                                                                 05/10572 0814 5183066 69 154 130 284 154 390 544 852 559   560 000 kr 560 000 280 000 280 000 kr 600 000   320 000   CISV 971489472   2006    
EU Europeisk Ungdom                                                                                     Fredensborgveien 6                                                                                   0177                                               OSLO                                                                                                 05/10573 6030 05 19779 12 61 0 61 61 0 61 95 599   109 466 kr 109 466 54 733 54 733 kr 117 049   62 316   EU 948 001 632   2006    
JUV JUVENTE                                                                                              Postboks 8908 Youngstorget                                                                           0028                                               OSLO                                                                                                 05/10575 7023 05 26239 5 30 2 32 30 6 36 56 419   64 603 kr 64 603 32 301 32 301 kr 69 078   36 777   JUV 86968462   2006    
KFUK-M Norges KFUK-KFUM-speidere                                                                            Postboks 6810 St. Olavs Plass                                                                        0130                                               Oslo                                                                                                 05/10584 3000 16 88487 8 66 0 66 66 0 66 103 435   118 439 kr 118 439 59 219 59 219 kr 126 643   67 424   KFUK-M 971274018   2006    
KRIK Kristen Idrettskontakt                                                                               Postboks 3822 Ullevål Stadion                                                                        0805                                               OSLO                                                                                                 05/10576 3000 17 12256 3 0 10 10 0 30 30 47 016   53 836 kr 53 836 26 918 26 918 kr 57 565   30 647   KRIK 97053490   2006    
N KFUK-M Norges KFUK-KFUM                                                                                     PB 6814 St.Olavs pl.                                                                                 0130                                               OSLO                                                                                                 05/10583 3000 17 08100 13 34 20 54 34 60 94 147 317   168 685 kr 168 685 84 343 84 343 kr 180 371   96 029   N KFUK-M 957914330   2006    
N&U Natur og Ungdom                                                                                      Postboks 4783 Sofienberg                                                                             0506                                               OSLO                                                                                                 05/10577 5010 05 05492 8 53 0 53 53 0 53 83 062   95 110 kr 95 110 47 555 47 555 kr 101 699   54 144   N&U 970261451   2006    
N4H Norske 4 H                                                                                           PB 113 Hellerud                                                                                      2026                                               SKJETTEN                                                                                             05/10560 1310 16 62459 4 8 0 8 8 0 8 12 538   14 356 kr 14 356 7 178 7 178 kr 15 351   8 173   N4H 943838240   2006    
NBU Norges Bygdeungdomslag                                                                               PB 9377 Grønland                                                                                     0135                                               OSLO                                                                                                 05/10581 8101 06 10605 11 15 3 18 15 9 24 37 613   43 069 kr 43 069 21 534 21 534 kr 46 052   24 518   NBU 958968310   2006    
NBUF Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund                                                           Michelets vei 62                                                                                     1368                                               Stabekk                                                                                              05/10601 3000 15 13342 6 28 52 80 28 156 184 288 366   330 192 kr 330 192 165 096 165 096 kr 353 067   187 971   NBUF 971258918   2006    
NDF Døve Norges Døveforbund                                                                                   Grensen 9                                                                                            0159                                               Oslo                                                                                                 05/10582 8200 01 77004 1 2 0 2 2 0 2 3 134   3 589 kr 3 589 1 795 1 795 kr 3 838   2 043   NDF Døve 974252708   2006    
NEFU Norsk Epilepsiforbunds Ungdom                                                                        Karl Johansgt. 7                                                                                     0154                                               OSLO                                                                                                 05/10592 0530 04 00010 1 3 0 3 3 0 3 4 702   5 384 kr 5 384 2 692 2 692 kr 5 757   3 065   NEFU 985 454 906   2006    
NF Norsk Folkehjelp                                                                                     PB 8844  Youngstorget                                                                                0028                                               OSLO                                                                                                 05/10594 9001 07 05133 5 5 5 10 5 15 20 31 344   35 890 kr 35 890 17 945 17 945 kr 38 377   20 432   NF 871033552   2006    
NKSS Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag                                                        PB 6707 St. Olavs pl.                                                                                0130                                               OSLO                                                                                                 05/10585 3000 14 78296 9 10 4 14 10 12 22 34 478   39 480 kr 39 480 19 740 19 740 kr 42 215   22 475   NKSS 971524650   2006    
NMU-mi Det Norske Misjonsforbunds Ungdom                                                                    Christian Kroghsgt. 34                                                                               0186                                               OSLO                                                                                                 05/10608 3000 15 09000 21 10 49 59 10 147 157 246 051   281 740 kr 281 740 140 870 140 870 kr 301 258   160 388   NMU-mi 970545204   2006    
NOBU Norges Barne- og ungdomskorforbund                                                                   Postboks 440 Sentrum                                                                                 0103                                               OSLO                                                                                                 05/10580 6053 06 06956 3 70 0 70 70 0 70 109 704   125 617 kr 125 617 62 808 62 808 kr 134 319   71 511   NOBU 942255667   2006    
NSF Norges speiderforbund                                                                                Øvre Vollgt. 9                                                                                       0158                                               OSLO                                                                                                 05/10587 8101 05 48195 9 14 26 40 14 78 92 144 183   165 096 kr 165 096 82 548 82 548 kr 176 534   93 986   NSF 954877841   2006    
NSOF Norsk Skoleorkesterforbund                                                                           Postboks 440 Sentrum                                                                                 0103                                               OSLO                                                                                                 05/10596 1594 25 87942 1 10 0 10 10 0 10 15 672   17 945 kr 17 945 8 973 8 973 kr 19 189   10 216   NSOF 971518693   2006    
NUK Norges Unge Katolikker                                                                               Akersveien 16 A                                                                                      0177                                               OSLO                                                                                                 05/10588 3000 16 91399 10 107 0 107 107 0 107 167 691 24 918 192 014 kr 192 014 96 007 71 089 kr 205 316 24 918 109 309   NUK 971494425   2006    
NyG Ny Generasjon                                                                                        Postboks 228                                                                                         4303                                               Sandnes                                                                                              05/10603 7874 05 34423 4 29 0 29 29 0 29 45 449   52 041 kr 52 041 26 021 26 021 kr 55 647   29 626   NyG 977260469   2006    
PBU Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg                                                                Postboks 2 Tveita                                                                                    0617                                               OSLO                                                                                                 05/10604 3000 16 10674 2 4 0 4 4 0 4 6 269   7 178 kr 7 178 3 589 3 589 kr 7 675   4 086   PBU 971284684   2006    
SOS-R SOS Rasisme                                                                                          Postboks 297                                                                                         5501                                               HAUGESUND                                                                                            05/10598 7874 05 34644 1 37 0 37 37 0 37 57 987   66 397 kr 66 397 33 199 33 199 kr 70 998   37 799   SOS-R 971024135   2006    
UHL Unge Høyres Landsforbund                                                                             Postboks 1352 Vika                                                                                   0113                                               OSLO                                                                                                 05/10602 6024 05 03843 4 8 0 8 8 0 8 12 538   14 356 kr 14 356 7 178 7 178 kr 15 351   8 173   UHL 983555225   2006    
USF Ungdommens Sjakkforbund                                                                              Frennings vei 3                                                                                      0588                                               OSLO                                                                                                 05/10599 9365 05 88884 5 37 2 39 37 6 43 67 390   77 164 kr 77 164 38 582 38 582 kr 82 510   43 928   USF 971286466   2006    
  235 901 310 1211 901 930 1831 2 869 551 69 551 2 869 551 2 869 551   1 388 553 3 069 552   1 611 448      
      kr 3 000 000    
             
          3 000 001